RIISTANHOITO

Riistanhoito on sydänmenasia Kartanon Riistalle. Valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden, kuusipeurojen ja hirvien ruokinta aloitetaan syyskaudella ja sitä jatketaan kevääseen asti. Ruokinta koostuu viljoista, juureksista, heinästä ja kaalista. Ympärivuoden metsästysalueellamme on kymmeniä, ellei kohta jopa sata, nuolukiveä riistaeläimille. Riistan ruokinnasta hyötyvät samalla rusakot, metsäjänikset ja linnut.

Mufloni on lampaan esi-isä. Villilampaat eli muflonit on tällä hetkellä Kartanon Riistan rakentamassa riistatarhassa. Tarha on metsäinen, useamman hehtaarin kokoinen ja muflonit voivat elää siellä lajilleen tyypillisellä tavalla. Kanta voi hyvin ja lisääntyy hyvää vauhtia. Ainoastaan Inkoon saaristossa elää luonnonvarainen muflonikanta.

Kasvatamme peltopyitä ja fasaaneja. Poikasvaiheen jälkeen linnut lasketaan luontoon, missä ne pääsevät elämään lajilleen tyypillisellä tavalla. Peltopyylle nimensä mukaisesti peltoalueet ovat normaali elinympäristö kun taas fasaani viihtyy hieman metsäisemmässä maastossa.

Kuusipeurat saapuivat 1950-luvulla Suomeen Ruotsista. Niitä vapautettiin luontoon vähitellen ja tällä hetkellä kuusipeurakanta voi erittäin hyvin. Hyvinkään Kytäjällä ja lähialueilla on suurin kuusipeurakanta Suomessa. Kartanon Riista oli mukana kuusipeurojen kannanparantamisessa, jossa tarhasta laskettiin luontoon "uutta verta". Kuusipeuroja ei metsästetä Kartanon Riistan toimesta, joten kanta saa olla hyvin rauhassa. Tämä näkyy komeina sarvipääpukkeina ja isoina kuusipeuralaumoina. 

Riistapeltoja kylvetään koko ajan enemmän ja enemmän Kartanon Riistan maille. Riistapellot tuovat suojaa sekä ravintoa kaikille alueella olevilla riistaeläimille sekä - linnuille. Peltoihin kylvetään keväisin muun muassa auringonkukkaa, viljoja, rehukaalia, rehuöljyretikkaa, hernettä, hunajakukkaa ja maissia. Riistapeltoja on myös metsissä ja yhteensä niitä on jo kymmeniä hehtaareja.

Riistanhoitoon kuuluu olennaisena asiana pienpetopyynti. Haitallisen vieraseläimen, supikoiran, pyytämistä harjoitetaan aktiivisesti. Supikoiran pyytämisellä mahdollistetaan esim. vesilintujen parempi pesintätulos. 

Taantumassa olevat vesilintulajit hyötyvät suuresti kosteikoista. Kartanon Riista on mukana Riistakeskuksen SOTKA-hankkeessa, missä ennallistetaan ja kehitettään vesijättömaan kosteikko vesilinnuille sopivaksi.

Uusia suojaistutuksia on suunnitteilla joka vuosi. Suojaistutukset tuovat nimensä mukaisesti suojaa varsinkin peltoriistalle, kuten peltopyylle ja fasaanille. Tiheät ja tuuheat kuusisaarekkeet antavat linnuille hetkeksi rauhan esimerkiksi kanahaukalta. 

Koirat kuuluvat olennaisena osana metsästykseen. Koiria käytetään metsästysaikana, ei keväällä tai kesällä eläinten pesimä- ja rauhoitusaikana. Tällöin eläimille taataan täydellinen rauha pesiä.