FASAANIJAHDIT

1.1. - 28.2. 8 - 15hlö

Kartanon Riistan fasaanin metsästyksessä elää vahvasti eurooppalainen jahtitraditio. Perinteisen aamunavauksen ja passipaikkojen arvonnan jälkeen siirrytään jahtialueelle. Fasaanijahti tapahtuu ajojahtina, jossa ajomiehet
koirineen karkottavat linnut lentoon. Ampujat on sijoitettu lentoreiteille, josta he pyrkivät ampumaan korkealla lentäviä fasaaneja. Nopeat fasaanit vaativat ampujilta hyvää keskittymistä ja tarkkoja laukauksia. Jahtialueen
vaihteleva maasto ja korkeuserot tarjoavat runsaasti haastavia ampumatilanteita. Päivän päättyessä kokoonnutaan riistaparaatiin kunnioittamaan saatua saalista. Jahti järjestetään tammi-helmikuussa.